Dobrý den,

dne [datum nákupu] jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách http://www.alesta.cz/ zakoupil/a následující zboží: [identifikace zboží]1.

1 Upozorňujeme,

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve14denní lhůtě od převzetí zboží.

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 14denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet číslo účtu [               ●] vedený u [                                ●].

S pozdravem, V [                      ●], dne [                              ●]

____________________________________

Jméno: